top of page

SIAMPOOL THAILAND

BLOG & UPDATE

ระบบสระว่ายน้ำและระบบบำบัดน้ำของสระว่ายน้ำมีกี่ประเภท


ระบบสระว่ายน้ำและระบบบำบัด

การจะสร้างสระว่ายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นสระส่วนตัวหรือสระสำหรับโรงแรมที่พัก สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก ๆ คือ ระบบหมุนเวียนน้ำและระบบบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ เนื่องจากทั้งสองระบบมีหน้าที่ในการทำให้น้ำในสระใสสะอาดเหมาะกับการใช้งาน

ระบบหมุนเวียนในสระว่ายน้ำ

ระบบหมุนเวียนน้ำของสระว่ายน้ำ ปัจจุบันมี 2 แบบ คือ

1. ระบบหมุนเวียนน้ำแบบน้ำล้น (Overflow)

มีหลักการทำงานโดยการเติมน้ำจากทางพื้นสระหรือผนังเพื่อให้น้ำดันตะกอนหรือสารแขวนลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ โดยน้ำส่วนเกินจะไหลออกทางขอบสระลงสู่รางน้ำล้นซึ่งติดตั้งไว้รอบสระ จากนั้นน้ำส่วนเกินจะไหลเข้าถังพัก ปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากถังพักส่งผ่านเครื่องกรองเพื่อฆ่าเชื้อโรค และปล่อยเข้าสู่สระว่ายน้ำทางพื้นสระอีกครั้ง

ข้อดี : น้ำในสระใสและสะอาดตลอดเวลา ลดต้นทุนสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด เพราะระบบหมุนเวียนน้ำแบบน้ำล้นสามารถทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย : ต้นทุนสูง เนื่องด้วยต้องใช้อุปกรณ์ในระบบจำนวนมาก ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ เพราะต้องเผื่อพื้นที่สำหรับการติดตั้งถังพักน้ำและถังกรอง ฯลฯ ด้วย

ดังนั้นการสร้างสระว่ายน้ำโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบน้ำล้นจึงเหมาะสำหรับสระว่ายน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่

2. ระบบหมุนเวียนน้ำแบบสกิมเมอร์ (Skimmer)

ใช้หลักการดูดน้ำบริเวณผิวน้ำไปผ่านระบบกรอง เพื่อกำจัดตะกอนหรือสารแขวนลอยต่าง ๆ จากนั้นจึงส่งกลับไปยังสระว่ายน้ำ โดยจะต้องติดตั้งท่อที่จะจ่ายน้ำและดูดน้ำให้อยู่ตรงข้ามกัน เพื่อให้หมุนเวียนได้อย่างเป็นระบบ โดยระบบหมุนเวียนน้ำแบบสกิมเมอร์จะสามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าขอบบน หรืออยู่สูงกว่าขอบล่างเล็กน้อย

ข้อดี : ราคาถูก ติดตั้งง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่

ข้อเสีย : ผู้ใช้งานสระว่ายน้ำจำเป็นต้องระมัดระวัง และไม่อยู่ใกล้กับสกิมเมอร์เพราะอาจเกิดอันตรายได้ รวมถึงอาจมีสารแขวนลอยหรือเศษใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำ เพราะน้ำไม่ได้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

ระบบหมุนเวียนน้ำแบบสกิมเมอร์จึงเหมาะสำหรับสระน้ำขนาดเล็ก มีพื้นที่น้อย และมีประมาณการสร้างสระว่ายน้ำไม่สูง

ระบบบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเป็นกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อทำให้น้ำในสระสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบบำบัดน้ำแบบคลอรีน

เป็นระบบฆ่าเชื้อโรคที่นิยมใช้กันมาก โดยใช้คลอรีนในการกำจัดเชื้อโรคและตะไคร่น้ำ นอกจากจะสามารถฆ่าเชื้อโรคในชั่วระยะเวลาหนึ่งขณะเติม ยังให้ผลระยะยาวอีกด้วย นั่นคือ เมื่อเติมลงไปในน้ำ คลอรีนจะละลายและอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาในภายหลัง

ข้อดี : ค่าใช้จ่ายในการดูแลไม่สูง เป็นสารฆ่าเชื้อราคาถูก หาซื้อได้ง่าย

ข้อเสีย : เกิดอาการระคายเคืองผิวและดวงตา เช่น แสบร้อน เป็นผื่น และตาแดง เนื่องจากการแพ้คลอรีน และอาจมีกลิ่นฉุน การดูแลสระว่ายน้ำคลอรีนจำเป็นต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้และดำเนินการอย่างถูกต้อง เพราะต้องปรับความสมดุลของสารเคมีในน้ำอยู่เป็นประจำ เพื่อให้มีค่า PH ที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อผู้ใช้

2. ระบบบำบัดน้ำแบบเกลือ

เป็นระบบฆ่าเชื้อโรคที่ถูกพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาอาการแพ้คลอรีนของผู้ใช้งานสระว่ายน้ำ มีกระบวนการกำจัดเชื้อโรคโดยใช้เครื่องซอลต์เจเนอเรเตอร์หรือเครื่องสร้าง “คลอรีน” เปลี่ยนเกลือในสระว่ายน้ำให้กลายเป็นคลอรีนที่เป็นธรรมชาติ สามารถฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ได้เหมือนกับสระว่ายน้ำระบบคลอรีน

ข้อดี : ไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา ไร้กลิ่นฉุน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อเสีย : การติดตั้งระบบมีค่าใช้จ่ายสูง สระว่ายน้ำซึ่งใช้ระบบบำบัดน้ำแบบเกลือจะมีตะไคร่น้ำเกิดได้บ่อย กำจัดยาก ต้องใช้น้ำยาเคมีโดยเฉพาะ และอาจเกิดการกัดกร่อนเหล็กจนเป็นสนิม

3. ระบบบำบัดน้ำแบบน้ำแร่โอโซน 

สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่เป็นระบบการฆ่าเชื้อด้วยน้ำแร่รวมกับก๊าซโอโซน สำหรับระบบน้ำแร่จะต้องติดตั้งเครื่องสร้างแร่ธาตุ (ไอออน) เพื่อควบคุมตะไคร่น้ำ แบคทีเรียและไวรัส แต่เนื่องจากระบบทำงานได้ช้าจึงต้องเสริมด้วยก๊าซโอโซนซึ่งสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แต่มีข้อด้อยเรื่องสลายตัวเร็วด้วยเช่นกัน

ข้อดี : ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานสระว่ายน้ำ สะอาด ปลอดสารเคมี ไร้กลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนหรือสนิมในอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสระว่ายน้ำ

ข้อเสีย : การติดตั้งระบบใช้ค่าใช้จ่ายสูง

4. ระบบบำบัดน้ำแบบเฟรชวอเตอร์

เป็นกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีจากประจุทองแดงและเงิน ด้วยการใช้อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชุดอิเล็กโทรด เพื่อให้เกิดกระบวนการอิเล็กโทรลิ­ซิสผ่านขั้วทองแดงและเงินในการปล่อยไอออนลงสู่น้ำ สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียและป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่าย

ข้อดี : น้ำใสสะอาดมีคุณสมบัติเหมือนน้ำดื่ม ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้ เหมาะกับผู้ที่เป็นหอบหืด สะเก็ดเงิน และผิวหนังอักเสบง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำมากขึ้นถึง 50% อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อเสีย : น้ำในสระมีแร่ธาตุน้อยกว่าสระน้ำที่ใช้งานระบบบำบัดน้ำแบบเกลือหรือน้ำแร่


ซึ่งหากใครกำลังสนใจที่จะสร้างสระว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำในบ้านหรือสระว่ายน้ำในโรงแรมที่พักอาศัย สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทาง SiamPool ผู้ให้บริการสระว่ายน้ำครบวงจร เรามีทีมงานพร้อมวางแผนการสร้างสระว่ายน้ำเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานและคุ้มกับค่าใช้จ่ายของคุณมากที่สุด

Comentários


bottom of page